LION'S GATE PORTAL

LION'S GATE PORTAL

Cosmic Alignment 08-08-2020

Tussen 26-07 en 12-08 vindt er een planetaire uitlijning plaats tussen Sirius en het kosmische centrum en opent er een portaal. Dit Kosmisch Portaal, een opening tussen de fysieke en energetische wereld, wordt ook wel de Lion’s Gate genoemd, omdat het zich voordoet in het astrologische teken Leeuw.

Sinds de volle maan in Augustus (en daarvoor) voelden we al meer onrust dan normaliter. 

Het is nu tijd om je open te stellen om de kosmische frequenties te ontvangen. Als je kunt neem vandaag extra tijd om naar binnen te gaan en te mediteren. 

Het teken Leeuw wordt geassocieerd met het hart centrum en vertegenwoordigd de individuele expressie van de Divine, het Goddelijke. Een periode van grote vuurkracht, passie en transformatie.

Door het openen van dit portaal, wat samenvalt met het Oud-Egyptische nieuwjaar, is het mogelijk om grote hoeveelheden hoog frequente energie te downloaden. De piek van de Lion’s Gate is op 08-08.

Welk effect heeft de Lion’s Gate
Wanneer deze planetaire uitlijning plaatsvindt, is er een intense lichtfrequentie die het DNA, hartchakra en energieveld activeert. Hoge trillingsfrequenties en codes zullen worden binnengebracht in ons energetisch systeem. Dit alles om je te ondersteunen in het pad van ascensie. Deze upgrade zal je ondersteunen in het ontwakingsproces en het steeds dieper en intenser belichamen van jouw Unieke Divine Licht.

Deze poort creëert een periode van versnelde ascensie en dit jaar is de energie hoger dan ooit tevoren. Verhoogde golven van licht en codering van ontwakend bewustzijn stromen nu op de planeet Aarde. Deze frequentie en versnelde ascensie-energie veroorzaakt een enorme verandering in je leven. Grote thema’s, zoals relaties, carrière (verandering), levensdoelen, gezondheid en het loslaten van materiële zaken zullen door de komende energie golf worden aangeraakt. Die de nodige vragen en twijfel bij je kunnen oproepen. Zijn deze thema’s nog volledig in resonantie met jouw hart?

Deze periode staat in het teken van ‘de oude jij’ loslaten, zodat er ruimte ontstaat voor vernieuwing. Maar loslaten en verandering is niet altijd gemakkelijk en kan de nodige angst veroorzaken. Diepliggende emoties zullen aan de oppervlakte komen, als je niet volledig in resonantie leeft. Verleg deze periode dan ook je focus van buiten jezelf naar binnen.

Blijf in vertrouwen, ook als je het gevoel hebt dat niets meer klopt. Keer altijd terug naar de frequentie van liefde, leg je hand op je hart en voel. Zodat je angst en onzekerheid kunt loslaten.

Tip: Verbind je met Sirius en met jouw eigen hart. Vraag om energetische ondersteuning bij de processen die jij nu doormaakt.

Previous item Next item